Houtrot-reparatie

Vaak is het goed mogelijk om oude houten ramen en kozijnen te conserveren, zodat we ze niet hoeven te vervangen omdat ze zijn aangetast door houtrot.
GEHADO totaalonderhoud beschikt over verschillende materialen voor deelvervanging en het plaatselijk repareren van aangetaste delen.

Hout vullen

Bij barsten en scheuren in het hout kan – na voorbehandeling – worden volstaan met het vullen van de aangetaste delen met een houtsealer of reparatievulmiddel.

houtrot  houtrot gevuld
houtrot gevuld en geschuurd  houtrot gerepareerd

Bij kleine aantastingen door houtrot (kleiner dan 10 cm) geven wij een voorbehandeling, gevolgd door de reparatie met een zogenoemde reparatiecompound. Deze stappen ziet u op de foto's hierboven.
Na nauwkeurig schuren en vakkundig in de verf zeten, is het kozijn weer als nieuw en is er niets meer van de reparatie te zien.

Kozijn lamineren

houtrotreparatie

Grotere aantastingen kunnen vaak worden gerepareerd door lamineren. Hierbij wordt een op maat gemaakt nieuw houten deel ingebracht. Zie ook de foto's op deze pagina.

Kozijn vervangen, of een deel ervan

Zodra de houtrot verder gaat dan de glaslijn, of als het hout in de stijl én in de dorpel rot is, wordt deelvervanging noodzakelijk. Hierbij wordt een nieuw dorpeldeel, een stijlstuk of een combinatie hiervan, in het kozijn aangebracht. Al of niet met een zogenoemd wapeningselement.

We letten er natuurlijk altijd op op dat een reparatie nooit duurder wordt dan het vervangen van het raam of kozijn.