Kozijnen vervangen

Het is gelukkig steeds minder vaak nodig om houten ramen en kozijnen - die zijn aangetast door houtrot - te vervangen.
GEHADO totaalonderhoud beschikt zo nodig over verschillende materialen voor deelvervanging en het plaatselijk repareren van aangetaste delen.

buitenwerk kozijnen vervangen

(Deel)vervanging van ramen, deuren of kozijnen

Deelvervanging is nodig zodra het door houtrot aangetaste deel verder gaat dan de glaslijn. Of wanneer zich zowel in de stijl als in de dorpel houtrot bevindt.
Bij deelvervanging wordt een nieuw dorpeldeel, een stijlstuk of een combinatie hiervan in het kozijn aangebracht. Al of niet met een wapeningselement.
Daarbij letten wij er uiteraard scherp op dat de reparatie niet duurder uitvalt dan een totale vervanging!

Zie ook: Houtrot-reparatie